Kvalitetssäkring

Vårt kvalitetsteam på Arfonfruits utgörs av professionella yrkesverksamma inom detta område. Dess funktion är att garantera vår produkts kvalitet från vårt område till slutkonsumenten. 

Ständiga kontroller av produktionen och kvalitetstesterna som utförs i vår avdelning, centraliserar våra professionellas funktioner inom kvalitetskontroll. 

Vi testar hårdheten, storleken, färg och brixtal av frukten, liksom avfallssidan, är de metoder som utförs i vår avdelning.

Vi har ett Global GAP kvalitetsprotokoll

Global GAP